Zelforganisatie

Zelforganisatie

Om tot een succesvolle implementatie van zelforganisatie te komen zijn drie componenten van belang:
 
 • Purpose
 • Organisatiestructuur 
 • Mens & Cultuur

On Purpose kan verantwoordelijkheid nemen voor de invoering van zelforganisatie als geheel of voor bepaalde onderdelen.

Afhankelijk van de startsituatie kijken we samen naar wat nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen en wat bij de organisatie past. 
We ontwerpen specifieke oplossingen en/of ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie. 

Purpose

Bij een transitie naar zelforganisatie is het van belang dat de organisatie een helder en aansprekend doel heeft dat mensen inspireert, betrekt en richting geeft. Bij zelforganisatie is de purpose immers “de baas”. Het kerndoel van de organisatie moet daarom dusdanig helder geformuleerd zijn dat het richting kan geven aan al het werk en de besluiten van de autonome medewerkers.   

 1. Purpose scan (ontdek): 
  Sluit huidige purpose nog aan bij deze tijd en het DNA van de onderneming?
 2. Purpose update (ontwerp): 
  Formuleer aangescherpte purpose (incl. roadmap) zodat deze weer hieraan voldoet
 3. Purpose live (ondersteun): 
  Breng de aangescherpte purpose tot leven binnen de organisatie

Organisatie vorm

Zelforganisatie kent een dynamische governance die een organisatie flexibel en wendbaar maakt. In plaats van vaststaande functieomschrijvingen wordt al het actuele werk ondergebracht in flexibele rollen en verantwoordelijkheden die voor iedereen inzichtelijk zijn en aangepast kunnen worden als de situatie daarom vraagt. Daarnaast zijn er transparante indicatoren die weergeven in welke mate ieder team zijn doelen realiseert.

 1. Organisatie structuur scan (ontdek):
  Sluit huidige organisatie structuur aan bij best practices gezien de purpose van de onderneming?
 2. Organisatie structuur update (ontwerp):
  Formuleer aangescherpte organisatie structuur (incl. roadmap) zodat deze de realisatie van de purpose optimaal ondersteunt
 3. Organisatie structuur implementatie (ondersteun):
  Implementeer de aangescherpte organisatie structuur 

Mens & Cultuur

Als binnen de organisatie een cultuur is van vertrouwen, verbondenheid en veiligheid nodig je mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap te tonen. Daarom is aandacht voor de cultuur een expliciet onderdeel van de transitie waarbinnen deze nieuwe manier van werken vorm moet krijgen.  

 1. Mensen en cultuur scan (ontdek):
  Sluiten mensen / cultuur aan bij gewenste organisatie structuur?
 2. Mensen en cultuur update (ontwerp):
  Formuleer bijpassende cultuur 
 3. Mensen en cultuur implementatie (ondersteun):
  Coach mensen/organisatie richting nieuwe cultuur